About Social Media


This video is covered in level 2.

Click here to study the interview

Bunlar yokken ne yapıyorduk?

What were we doing when they didn’t exist

 • konu: subject, topic
 • dediğin konu: the topic you say
 • zaman zaman: sometimes, once a while
 • düşünmek: to think
 • düşünce: idea
 • düşünceli: thoughtful
 • düşüncesiz: thoughtless, inconsiderate

Hesaplarımı kapattım

I shut down my accounts

Vakit alıcı şeyler aslında

They are time-consuming things in fact

 • Vakit: time
 • Vakit alıcı: time-consuming

İnsan günlük yaşamında ister istemez girip bakıyor.

lit. One enters and check sometimes without his/her will in his/her life.

 • Gün: day
 • Günlük: diary, daily basis
 • Günlük yaşam: daily life

Bir yerden sonra alışkanlık oluyor tabii.

After sometime it becomes an addiction of course.

 • tabii: of course
 • alışmak: to get used to
 • alışkan: accostumed
 • alışkanlık: addiction

Ben şu an gayet mutluyum bunları kullanmadığım için.

I am very happy because I don’t use those at the moment.

Ulaşım daha yavaştı.

Transportation was slower.

İletişim kurmak daha sıkıntılı, daha sorunluydu.

 • sıkıntı: boredom, bother
 • sıkıntılı: distress, troublesome
 • sorun: problem
 • sorunlu: problematic