Lesson: What Can You Do After You Are Fluent in Turkish? – Audio

Because of the country’s geographical location, trade, and influence on the neighboring countries, Turkish is one of the most learned languages online. But what do you want to do after you are fluent in Turkish? Have you ever thought about that?

Download the audio
Download the transcript and the grammar notes

 

Transcript

Erkek: Evet. Neden Türkçe öğrenmek istiyorsun?
Kadın: Çünkü Türk dizilerini anlamak istiyorum.
Erkek: Güzel… Peki Türkçe öğrendikten sonra, ne yapacaksın? Planların ne?
Kadın: Öncelikle Türkçe dizileri altyazısız dinleyeceğim. Sonra Türkiye’de bir özel üniversitede yüksek lisans yapacağım.
Erkek: Ne üzerine yüksek lisans yapacaksın?
Kadın: Radyo Televizyon.
Erkek: Peki başka neler yapmak istiyorsun?
Kadın: Türk edebiyatını kendi dilinde okumak istiyorum. Ahmet Hamdi Tanpınar benim en sevdiğim yazar. Onu Türkçe okuyacağım. Sinema filmlerini kendi dilinde izleyeceğim. Bir an önce Türkçeyi öğrenmek ve konuşmak istiyorum.
Erkek: Arkadaşlarınla Türkçe konuşmak da çok cazip.
Kadın: Evet, zaten şimdi de konuşuyorum. Tam olarak akıcı konuşmak için ana dili Türkçe olan insanlarla iletişim kurmak gerekiyor. Bu sayede erkek arkadaşımla daha iyi konuşacağım. O beni ailesiyle tanıştıracak.
Erkek: Ah.. Bu senin için güzel bir motivasyon.

Translation

Man: Yes. Why do you want to learn Turkish?
Woman: Because I want to understand the Turkish TV series.
Man: Good … So what do you do after learning Turkish? What are your plans?
Woman: First of all, I will listen to the Turkish series without subtitles. Then I will do a master’s degree at a private university in Turkey.
Man: On which major will you do a master’s degree?
Woman: Radio Television.
Man: So, what else do you want to do?
Woman: I want to read Turkish literature in its own language. Ahmet Hamdi Tanpınar is my favorite writer. I will read him in Turkish. I will watch the movies in their own language. I want to learn and speak Turkish as soon as possible.
Man: Speaking Turkish with your friends is also very attractive.
Woman: Yes, I’m already talking now. To speak fully fluently, it is necessary to communicate with people whose native language is Turkish. In this way, I will talk to my boyfriend better. He will introduce me to his family.
Man: Ah.. This is a good motivation for you.

Grammar Notes

Neden Türkçe öğrenmek istiyorsun?
Why do you want to learn Turkish?

Türkçe öğrenmek istiyorum
I want to learn Turkish

Remember that for languages, you never use the accusative case.

İngilizce öğrenmek istiyorum (Correct)
İngilizceyi öğrenmek istiyorum (Wrong)

Peki Türkçe öğrendikten sonra, ne yapacaksın?
After learning Turkish, what will you do?

*-dIktAn sonra: after (this will be covered in detail later)

Yüksek lisans yapacağım.
I’ll do master degree

Master yapmak
Do master degree

Doktora yapmak
Do a doctorate

Üzerine yüksek lisans yapmak
Do master degree in

Sosyoloji üzerine yüksek lisans yapacağım
I’ll do a master degree in sociology

Özel üniversite
Private university

Devlet üniversitesi
State university

As you see, devlet üniversitesi has a suffix and özel üniversite does not have. As previously mentioned, devlet üniversitesi is a noun compound but özel üniversite is an adjective compound. That’s why devlet üniversitesi has -(s)I as a suffix.

S, is one of the buffer letters preventing the vowel repetition. You can’t see two or more consecutive vowels in Turkish words but only in borrowings. In order to prevent two vowels in a row, a buffer letter is attached. In this case, it’s “s”.

Bir özel üniversite*
A private university

Özel bir üniversite*
A private university

Bir devlet üniversitesi
A state university

Devlet üniversitesi is a noun compound and “bir” or any of the quantifiers can not come between nouns. However, for “özel bir üniversite” is perfectly correct because it consists of adjectives and one noun.

The sequence of adjectives changes the meaning but in this example, there’s no such a difference between “bir özel üniversite”
And “özel bir üniversite”.

Vocabulary

Öğrenmek
To learn

Öğrenci
Student

Öğretmen
Teacher

Dizi
Series

Altyazı
Subtitle

Altyazısız
Without subtitle

Yüksek lisans
M.A.

Yazar
Writer

Cazip
Attractive

Ana dil
Mother tongue

Akıcı
Fluent

Akıcı konuşmak
Talk fluently

İletişim kurmak
To communicate

Erkek arkadaş
Boyfriend

Tanıştırmak
To make meet someone

Edebiyat
Literature

Türk edebiyatı
Turkish literature