Lesson: What Changes in Expat’s Life After Moving to Istanbul – Audio

Istanbul is one of the biggest cities in the world and has its own rules. Apart from the cultural shock, you may need to get used to these rules which you can only learn by having the experience. In the dialogue, you’ll hear what things change in the expat’s lives after moving to Istanbul.

Download the audio
Download the transcript and the grammar notes

 

Transcript

Erkek: Istanbul’a taşındıktan sonra hayatınızda neler değişti?
Kadın: Istanbul’a taşındıktan sonra daha hızlı yaşamaya başladım diyebilirim. Yani, hayat İstanbul’da çok hızlı ve siz de bu hıza alışmak zorunda kalıyorsunuz.
Erkek: Istanbul’a taşınmadan önce daha mı yavaştı hayat?
Kadın: Evet, burada hep acele ediyorum. Yeterince zaman yok gibi geliyor.
Erkek: Mesela?
Kadın: Mesela, bir yerden bir yere gideceğim zaman, hızı sürekli düşünüyorum. Metroyla mı daha hızlı olur? Taksiyle mi? Trafik var mıdır? Geç kalır mıyım? Vs.
Erkek: Yani Istanbul’a taşınmadan önce bunları düşünmüyordunuz?
Kadın: Hayır, bu kadar değil. 15 dakikada işe gidiyor, 15 dakikada eve geliyordum.
Erkek: Peki, yeme içme alışkanlıklarınız değişti mi?
Kadın: Evet kesinlikle! Mesela, yemek yedikten sonra Türkler çay içmeye bayılıyor. Önce bana çok gelirdi ama şimdi tamamıyla alıştım. Artık kahveden çok çay içiyorum. Bağımlılık yaptı.
Erkek: Başka ne var?
Kadın: Başka… Yani Türk yemeklerine alıştım diyebilirim. Istanbul’da olmadığım zaman, canım dolma sarma falan yemek istiyor.
Erkek: Peki sen yemek yapmayı biliyor musun?
Kadın: Maalesef ama öğrenmek istiyorum.

Translation

Man: What has changed in your life after you moved to Istanbul?
Woman: After moving to Istanbul, I can say that I started living faster. So, life is very fast in Istanbul and you have to get used to it.
Man: Life was slower before moving to Istanbul?
Woman: Yes, I’m always in a hurry here. It feels like there isn’t enough time.
Man: Like?
Woman: For example, when I go from one place to another place, I always think about speed. Is it faster by the metro? By taxi? Is there traffic? Am I late? Etc.
Man: So you didn’t think about these before you moved to Istanbul?
Woman: No, not at all. I used to go to work in 15 minutes and came home in 15 minutes.
Man: Well, have your eating and drinking habits changed?
Woman: Yes, absolutely! For example, Turks love to drink tea after eating. It used to feel heavy to me but now I’m completely used to it. I drink more tea than coffee now. It caused an addiction.
Man: Any other thing?
Woman: Another … I can say that I got used to Turkish food. When I’m not in Istanbul, I feel like eating things like dolma sarma (stuffed peppers and grape leaves).
Man: So do you know how to cook?
Woman: Unfortunately, but I want to learn.

Grammar Notes

-A başlamak: to start …

Erken kalkmaya başladım.
I started to wake up early.

Istanbul’a taşındıktan sonra daha hızlı yaşamaya başladım diyebilirim
I can say that after moving to Istanbul I started living faster.

Istanbul’a taşınmadan önce daha mı yavaştı hayat?
Was life slower before moving to Istanbul?

Bir yerden bir yere gideceğim zaman, hızı sürekli düşünüyorum.
I have to consider the pace when I go from some place to another place.

-A bayılmak:
to like a lot

Bayılmak
To faint

Madonna’ya bayılıyorum.
I love Madonna.

Yemek yedikten sonra Türkler çay içmeye bayılıyorlar.
Turks love drinking tea after eating.

Istanbul’da olmadığım zaman, canım dolma sarma falan yemek istiyor.
I want to eat (foods like) dolma sarma when I’m not in Istanbul.

-A alışmak

-A alışmak
To get used to

Senin burada olmana alışamadım.
I couldn’t get used to you being here.

Türk yemeklerine alıştım diyebilirim.
I can say that I got used to Turkish food.

Hıza alışmak zorunda kalıyorsunuz.
You have to get used to the speed.

… -a acele ediyorum.
I’m rushing to …

Seni düşünüyorum. (Accusative)
I’m thinking of you.

Gitmeyi düşünüyorum.
I consider leaving/going.

Hızı sürekli düşünüyorum.
I have to consider the speed.

Yeme içme alışkanlıkları
Eating and drinking habits

Yeme içme alışkanlıklarınız değişti mi?
Did your eating and drinking habits change?

Bağımlılık yaptı.
It caused addiction.

Gibi geliyor

Gibi geliyor…
It feels like

Yeterince zaman yok gibi geliyor.
It feels like there’s not enough time

-AcAkmIş gibi geliyor

Yağmur yağacakmış gibi geliyor
It feels like it’s going to rain.

Vocabulary

Değişmek
To change

Değişiklik
Change (noun)

Zorunda kalmak
To have to, to be obliged to

Geç kalmak
To be late

Acele etmek
To hurry

Zaman
Time

Yavaş
Slow

Yavaşlamak
To slow down

Sürekli
Always

Bu kadar
This much

Alışmak
To get used to

Alışkanlık
Habits

Yeme içme alışkanlıkları
Eating and drinking habits

Bayılmak
To faint

-A bayılmak
To like a lot, to love

Bağ
Bond

Bağlamak
To link, to attach, to connect

Bağımlı olmak
To depend, to get addicted

Bağımlılık
Addiction

Dalma / Sarma
Turkish foods, fillings and rollings of rice

Başka
Else