Lesson: Talking About Your Schedule With a Friend – Audio

 

In the dialogue, you’ll hear two colleagues talking about the schedule of one of them. You’ll learn some useful sentences like “How’s schedule tomorrow?” or “Do you want to meet tomorrow?“.

Download the audio
Download the transcript and the grammar notes

Click on the tabs below to view the course content

 

Transcript

Alp: Yarın programın nasıl?
Zeynep: Hemen bakıyorum ajandama. Saat sekiz buçukta Ahmet Bey’le toplantı var. Sonra, 10’a 10 kala Beşiktaş’ta olmam lazım. Saat 12’de öğle yemeği için Osman’la buluşuyorum. Öğlen 2 saat bir boşluğum var.
Alp: Ne yapacaksın o 2 saat?
Zeynep: Eve gitmek ve uyumak istiyorum. Çünkü Saat 3’ü çeyrek geçe arkadaşlarla sahilde yürüyüş var. Biraz enerji gerekiyor.
Alp: Anlaşıldı. Kaçta bitiyor yürüyüş?
Zeynep: Saat 5 gibi.
Alp: Yarın görüşemiyoruz yani…
Zeynep: Maalesef, akşam’a kadar doluyum. Cuma günü buluşmak ister misin?
Alp: Peki… Cuma görüşürüz.
Zeynep: Görüşürüz. Kendine iyi bak.
Alp: Sen de.

Translation

Alp: How is your schedule tomorrow?
Zeynep: I look at my agenda immediately. At eight o’clock there is a meeting with Ahmet Bey. Then I have to be in Beşiktaş at 9:50. I meet Osman for lunch at 12 o’clock. I have an availability of 2 hours at noon.
Alp: What are you going to do for those 2 hours?
Zeynep: I want to go home and sleep. Because quarter past 3 o’clock I go walking with friends on the beach. It needs some energy.
Alp: Got it. What time does the walk end?
Zeynep: Around 5 o’clock.
Alp: So, we can’t see each other tomorrow…
Zeynep: Unfortunately, I am full until the evening. Would you like to meet on Friday?
Alp: Well… See you on Friday.
Zeynep: See you. Take care of yourself.
Alp: You too.

Grammar Notes

Sekiz buçuk
8:30

Sekiz çeyrek / Sekizi çeyrek geçiyor / Sekizi çeyrek geçe
8:15

Sekize çeyrek var / sekize çeyrek kala
7:45

9:30
dokuz buçuk

9:15
dokuz çeyrek / dokuzu çeyrek geçiyor

8:45
dokuza çeyrek var / dokuza çeyrek kala

——

Saat sekiz buçukta Ahmet Bey’le toplantı var.
At 8:15 I have a meeting with Mr. Ahmet.

Sonra 10’a 10 kala Beşiktaş’ta olmam lazım.
Then I have to be in Beşiktaş at 9:50.

Saat 12’de öğle yemeği için Osman’la buluşuyorum.
I meet Osman for lunch at 12 o’clock.

Parts of a Day

Öğlen
At noon

Akşam
Evening

Sabah
Morning

Öğleden sonra
After noon

Saat 5 gibi
Around 5 o’clock

The suffix -AlIm. (the Subjunctive/Imperative Suffix)*

Yarın buluşalım mı?
Shall we meet tomorrow?

Bugün buluşalım mı?
Shall we meet todar?

Bugün yüzelim mi?
Shall we swim today?

*It’s covered with details in the later lessons.

Some Useful Questions

Yarın buluşmak ister misin?
Do you want to meet tomorrow?

Yarın programın nasıl?
How’s your schedule tomorrow?

Kaçta uçağın kalkıyor?
How’s your schedule tomorrow?

Yarın 12’de ne yapacaksın?
What will you do at 12 tomorrow?

Cuma günü buluşmak ister misin?
Would you like to meet on Friday?

Yarın 12’de müsait misin?
Are you available at 12 tomorrow?

Çok dolu olmak
To be booked up / to have things

Müsait değilim.
I’m not available.

Vocabulary

Yani
So

Maalesef
Unfortunately

Peki
Okay, alright

Hemen
Immediately

Sonra
Then

Çünkü
Because

Kendine İyi Bak
Take care of yourself

Anlaşıldı
Alright, point taken

Öğlen
At noon

Akşam
Evening

Sabah
Morning

Öğleden sonra
After noon

Saat 5 gibi
Around 5 o’clock

Yani
So

Maalesef
Unfortunately

Peki
Okay, alright

Hemen
Immediately

Sonra
Then

Çünkü
Because

Kendine iyi bak
Take care of yourself

Anlaşıldı
Alright, point taken