Quiz: Genitive Case


Notes

Türkiye’nin doğusu
East of Turkey

Türkiye’nin doğusunda
In the east of Turkey

Ermenistan Türkiye’nin doğusunda
Armenia is in the east of Turkey

Türkiye’nin kuzeyi
North of Turkey

Türkiye’nin kuzeyinde
In the north of Turkey

Rusya Türkiye’nin kuzeyinde
Russia is in the north of Turkey

Önde
At the front

Arkada
At the back

Yanda
Side, apart

Karşıda
Across, opposite

Sağda
At the right

Solda
At the left

Kitap önde
The book is in front

Kitap önümde
The book is in front of me

Vazo önünde
Vase is at your front

Düğme önümüzde
Button is in front of us

Tatlı önünüzde
Dessert is in front of you

Kutu önlerinde
The box is in front of them

Vocabulary

Ön
Front

Arka
Back

Yan
Side

Karşı
Against

Sağ
Right

Sol
Left

Kutu
Box

Vazo
Vase

Düğme
Button

Tatlı
Dessert