Lesson: Looking For a Job as an Expat – Audio

Working as an ex-pat can be fun! It’d help you to make more friends, earn some income and of course improve your Turkish skills. But how can you find a job in Turkey? In the dialogue, you’ll hear an ex-pat looking for a job.

Download the audio
Download the transcript and the grammar notes

 

Transcript

İş Arayan: İş bulmaya çalışıyorum. Bana yardımcı olabilir misin?
Danışman: Tabii. Çalışma iznin var mı?
İş Arayan: Evet var.
Danışman: Güzel. İş ilanları yayınlayan websiteler var. Mesela kariyer.net ya da yenibiris.com. Bu websiteler üzerinden sana uyan iş ilanını bulup başvuru yapabilirsin.
İş Arayan: Çok güzel. Peki yabancılar da başvurabiliyor mu?
Danışman: Tabii ki. Aslında sadece yabancı olanlar için farklı bir kariyer portalı da olmalı. Daha spesifik olduğu için orada iş araman daha mantıklı olabilir.
İş Arayan: Doğru söylüyorsun.
Danışman: Başvurduğun iş ilanının adresine, çalışma koşullarına, iş tanımına dikkat et.
İş Arayan: Bunların hepsi yazıyor mu websitesinde?
Danışman: Hemen hemen hepsi yazıyor. Hepsinin yazdığı iş ilanlarına başvur.
İş Arayan: Çok iyi. Evet doğru söylüyorsun.
Danışman: Mülakata gideceğin zaman, dış görünüşüne özen göster. Yani, resmi giyinmen gerekiyorsa resmi olan kıyafetler tercih et.
İş Arayan: Tabii ki bunlara dikkat edeceğim.
Danışman: Mülakata 5-10 dakika önceden gitmeni öneririm. Ancak çok erken de gitmemelisin. Geç kalan kişilerin de, çok erken giden kişilerin de kötü bir izlenim yarattığını okumuştum.
İş Arayan: Peki, bunları göz önünde bulunduracağım.

Translation

Job Seeker: I’m trying to find a job. Can you help me?
Advisor: Sure. Do you have a work permit?
Job Seeker: Yes, I have.
Agent: Good. There are websites publishing job postings. For example, Kariyer.net or yenibiris.com. You can find the job posting that suits you via these websites and apply.
Job Seeker: Very nice. So, can foreigners apply?
Advisor: Of course. In fact, there must be a different career portal for foreigners only. It may make more sense to look for a job there, as it is more specific.
Job Seeker: You’re right.
Advisor: Pay attention to the address, working conditions and job description of the job posting you are applying for.
Job Seeker: Are all those things written on the website?
Advisor: Almost all of them are written. Apply for the job postings that have all of them.
Job Seeker: Very good. Yes, you are right.
Advisor: When you go to the interview, be careful with your physical appearance. So, if you need to dress formally, choose formal clothes.
Job Seeker: Of course I will pay attention to these.
Advisor: I suggest you go to the interview 5-10 minutes earlier. But you shouldn’t go too early, either. I have read that people who are late and those who go too early also make a bad impression.
Job Seeker: Well, I am going to consider them.

Grammar Notes

İş ilanları yayınlayan websiteler var.
There are websites publishing job postings.

Bu websiteler üzerinden sana uyan iş ilanını bulup başvuru yapabilirsin.
You can find and apply for a job posting that suits you on these websites.

Aslında sadece yabancı olanlar için farklı bir kariyer portalı da olmalı.
In fact, there must be a different career portal for foreigners only.

Başvurduğun iş ilanının adresine, çalışma koşullarına, iş tanımına dikkat et.
Pay attention to the address, working conditions and job description of the job advert you applied for.

Hepsinin yazdığı iş ilanlarına başvur.
Apply for the job postings that have all (the information).

Resmi olan kıyafetler tercih et.
Prefer formal clothes.

Geç kalan kişilerin de, çok erken giden kişilerin de kötü bir izlenim yarattığını okumuştum.
I have read that people who are late and those who go too early make a bad impression.

… üzerinden: This preposition is usually used for the internet, websites, web applications.

İnternet üzerinden yapabilirsin.
You can do it over the internet.

Faturalarınızı internet bankacılığı üzerinden ödeyebilirsiniz.
You can pay your bills via internet banking.

Bu websiteler üzerinden sana uyan iş ilanını bulup başvuru yapabilirsin.
You can find and apply for a job posting that suits you on these websites.

… olduğu için

Because, as

Daha dayanıklı olduğu için onu tercih ettik.
We preferred it because it is more durable.

Daha spesifik olduğu için orada iş araman daha mantıklı olabilir.
It may make more sense to look for a job there, as it is more specific.

… -I öneririm (accusative)
I suggest

Müdürle konuşmasını öneririm.
I suggest him/her to talk to the director.

Mülakata 5-10 dakika önceden gitmeni öneririm.
I suggest you go to the interview 5-10 minutes in advance.

Hemen hemen
Almost

Hemen hemen hepsi yazıyor.
Almost all of them are writing.

Vocabulary

İş
Business

İş bulmak
To find a job

Yardımcı olmak
To help

Yabancı
Foreigner

Başvurmak
To apply

Yayınlamak
To publish

Koşul
Condition

Mülakat
Interview

Hepsi
All

Dış görünüş
Outfit

Kıyafet
Clothes

Resmi
Formal

Tercih etmek
To prefer

Dikkat etmek
To be careful

Erken
Early

Geç
Late

İzlenim
Impression

Göz önünde bulundurmak
To consider

Çalışma koşulları
Working conditions

İş tanımı
Job description

İş ilanı
Job advertisement

Çalışma izni
Work permit

Hemen hemen
Almost