Lesson: Showing Your Family Photo Album to Your Friend – Audio

Who do you resemble in your family? In Turkey, it’s believed that girls resemble their paternal aunt (hala) whereas boys resemble their paternal uncle (amca). In this dialogue, you’ll learn how to say “who do you look like in your family” or “I look like my mother”.

Download the audio
Download the transcript and the grammar notes

 

Transcript

Erkek: Bana biraz ailenden bahseder misin? Onları merak ediyorum.
Kız: Tabii ki. Gel sana fotoğraf albümümüzü göstereyim. Görünce daha iyi anlarsın.
Erkek: Evet bu benim için daha kolay olur. Hadi bakalım.
Kız: Bu ilk fotoğraftaki küçük kız benim. Yanımdaki kıvırcık saçlı kadın da annem.
Erkek: Ne kadar da benziyorsunuz! Annen bu fotoğrafta kaç yaşındaydı?
Kız: Annem bu fotoğrafta yirmi üç (23) yaşındaydı. Şimdi ise kırk (40) yaşında.
Erkek: Peki bu ikinci fotoğraftaki adam kim?
Kız: Bu fotoğraftaki uzun boylu adam da benim babam. Görünüş olarak ona da biraz benziyorum.
Erkek: Evet haklısın benziyorsun. Annenin ve babanın mesleği ne?
Kız: Annem öğretmen, babam ise ticaret yapıyor.
Erkek: Kardeşlerinin olduğunu söylemiştin. Onların da fotoğrafı var mı?
Kız: Evet, bak bunlar da benim kardeşlerim. Bir de iki büyük abim var. Toplam beş kardeşiz. Kardeşlerim sırasıyla yirmi bir(21), on yedi(17), dokuz(9) ve sekiz(8) yaşındalar. Ben de on beş(15) yaşındayım. Küçük kardeşlerim ilkokula gidiyor. Bir abim liseye öteki abim ise üniversiteye gidiyor.
Erkek: Fotoğraftaki annene benzeyen kadın teyzen mi?
Kız: Evet doğru bildin. İkisi birbirine çok benziyorlar. İkisi de kumral ve kıvırcık saçlı kadınlar. Bu özelliklerini dedemden almışlardır.

Translation

Man: Can you tell me a little about your family? I’m curious about them.
Girl: Of course. Let me show you our photo album. You will understand better when you see it.
Man: Yes, this will be easier for me. Here you go.
Girl: I’m the little girl in this first photo. The woman with the curly hair next to me is my mother.
Man: How much you look like each other! How old was your mother in this photo?
Girl: My mom was twenty-three (23) years old in this photo. Now he is forty (40) years old.
Man: So who is the man in this second photo?
Girl: The tall man in this photo is my father. I look a bit like him in appearance.
Man: Yeah you’re right, you look like. What is your mom’s and dad’s job?
Girl: My mother is a teacher and my father is doing business.
Man: You said you had siblings. Do they have a photo too?
Girl: Yeah, look, these are my brothers. I also have two older brothers. We are a total of five brothers. My brothers are twenty one (21), seventeen (17), nine (9) and eight (8) years old respectively. I am fifteen (15) years old. My little brothers are going to primary school. One brother goes to high school and the other brother goes to university.
Man: Is the woman similar to your mother in the photo your Aunt (maternal aunt)?
Girl: Yeah you got it right. The two are very similar. They are both brown and curly hair women. They took these characteristics from my grandfather.

Grammar Notes

…den bahsetmek
To talk about…

Ailenden bahsetmek ister misin?
Do you want to talk about your family?

Sana neler olduğundan bahsetmem lazım!
I need to tell you what has happened!

-I merak etmek
To wonder

Neler olduğunu merak ediyorum.
I wonder what has happened.

Istanbul’u merak ediyorum. Henüz hiç gitmedim.
I wonder about Istanbul. I have never been there.

The suffix -ki:

Bu ilk fotoğraftaki küçük kız benim.
I’m the little girl in this first photo.

Yanımdaki kıvırcık saçlı kadın da annem.
The woman with the curly hair next to me is my mother.

Peki bu ikinci fotoğraftaki adam kim?
So who is the man in this second photo?

Ne kadar da …

Ne kadar da benziyorsunuz!
How similar you are!

Ne kadar da kötüsün!
How bad you are!

Ne kadar da zekiyim!
How clever I am!

… olarak …
As…

Görünüş olarak ona da biraz benziyorum.
I look a bit like him in appearance.

-A benzemek

Kime benziyorsun daha çok? Annene mi babana mı?
Whom do you resemble the most? To your mother or your father?

Seni Tarkan’a benzetiyorum.
I resemble you to Tarkan

sırasıyla…
respectively…

Kardeşlerim sırasıyla yirmi bir, on yedi, dokuz ve sekiz yaşındalar.
My brothers are twenty one, seventeen, nine and eight years old respectively.

“Sırasıyla” comes before the things that are mentioned in the sentence

Liseye gitmek
To study in high school

İlkokula gitmek
To study in primary school

Ortaokula gitmek
To study in the middle school (secondary school)

Küçük kardeşlerim ilkokula gidiyor.
My little brothers are studying in primary school.

Bir abim liseye öteki abim ise üniversiteye gidiyor.
One of my brothers studies in high school and the other studies in university.

-A benzemek
To look alike

Fotoğraftaki annene benzeyen kadın teyzen mi?
Is the woman who looks like your mother in the photo your aunt?

Aslında çok sakin birine benziyor.
In fact, s/he looks like a very calm person.

The suffix -DIr is used when making generalizations.

Çok sinirli bir insandır. Fotoğraflarda gülümsemez.
He is a very angry person. He cannot smile in photos.

Çok mutlu bir insandır.
S/he is (generally) a very happy person.

Additionally, the suffix -dir can be used when expressing anticipation.

Memleketime çoktan bahar gelmiştir.
Spring must have already arrived in my hometown.

-I tanımak
To get to know

Artık onları tanıyorsun.
Now you know them.

Benim evime geldiler ama onları tanımıyorum bile.
They came to my house but I don’t even know them.

-lA tanışmak:
To meet

Evet, daha önce onunla tanışmıştık.
Yes, I have met with him/her before.

Vocabulary

Merak etmek
To wonder

Kolay
Easy

Kıvırcık
Curly

Yaş
Age

Uzun
Long

Boy
Height

Uzun boylu
Tall

Kısa boylu
Short

Görünüş
Appearance

Benzemek
To resemble

Meslek
Profession

Ticaret
Commerce

İlkokul
Primary school

Teyze
Aunt

Kumral
Auburn

Açık renkli
Light color

Tanımak
To identify, to recognize

Paylaşmak
To share

Vakit geçirmek
To spend time