Genitive Case

Notes

 
Yağmur’un evi
Yağmur’s home/house

Benim evim
My home/house

Bizim evimiz
Our home/house

Senin Portakalın
Your Orange

Onun Paketi
His/her/its package

Bizim telefonumuz
Our phone

Sizin paketiniz
Your package

Onların portakalları
Their oranges

Onun portakalı
Their orange
 

Genitive a/ı e/i o/u ö/ü Ends in vowel
Benim Portakalım Paketim Telefonum Tüpüm Arabam
Senin Portakalın Paketin Telefonun Tüpün Araban
Onun Portakalı Paketi Telefonu Tüpü Arabası
Bizim Portakalımız Paketimiz Telefonumuz Tüpümüz Arabamız
Sizin Portakalınız Paketiniz Telefonunuz Tüpünüz Arabanız
Onların Portakalları Paketleri Telefonları Tüpleri Arabaları

Vocabulary

Ev
Home

Portakal
Orange

Paket
Package

Tüp
Tube

Araba
Car