Video: Past Tense

Notes

 

  • Yapmak > Yaptım
  • Görmek > Gördüm
  • Sevmek > Sevdim
  • Kırmak > Kırdım
  • Gülmek > Güldüm
  • Yapmadım, Yapmadın, Yapmadı, Yapmadık, Yapmadınız, Yapmadılar
  • Sev>Sevdim mi? Sev>Sevmedin mi? Sev>Sevmedi mi?
  • Yap>Yaptık mı? Yap>Yaptınız mı? Gül>Güldünüz mü?

Positive

-DIm

Negative

-mADIm

Interrogative

-DIm mI?

Negative Interrogative

-mAdIm mI?

Ben

Yaptım Yapmadım Yaptım mı? Yapmadım mı?

Sen

Sevdin Sevmedin Sevdin mi? Sevmedin mi?

O

Kırdı Kırmadı Kırdı mı?

Kırmadı mı?

Biz Üşüdük Üşümedik Üşüdük mü?

Üşümedik mi?

Siz Oldunuz Olmadınız Oldunuz mu?

Olmadınız mı?

Onlar Verdiniz Vermediniz Verdiniz mi?

Vermediniz mi?

Vocabulary

Yapmak
to do, to make

Görmek
to see

Sevmek
to like, to love

Kırmak
to break

Gülmek
to laugh

Üşümek
to get cold

Olmak
to become

Vermek
to give